shadow-ornament

DLA FIRM
Holistyczne centrum profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego.

Holistycznie łączymy wiedzę z zakresu diety, psyche, aktywności fizycznej, HR, komunikacji, motywacji i zarządzania. Rozumiemy połączenia pomiędzy stanem ciała, duszy a motywacja do pracy. Mamy szerokie kompetencje
przez duże „K”.

Czym jest FOOD?

FOOD to zaawansowane postępowanie dietetyczne i dietoterapeutyczne, mające na celu polepszenie pracy jelit i poprawę samopoczucia fizycznego.

Czym jest MOOD?

MOOD to wieloaspektowa i wielotorowa praca psychologiczna, pozwalająca na odnalezienie emocjonalnej przyczyny choroby i trwałą poprawę samopoczucia.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
OPOWIEDZ NAM O POTRZEBACH SWOJEJ ORGANIZACJI
Wizje
Wizje
Cele
Gdzie jesteś a gdzie chciałbyś być.
Ludzie
Ludziach z którymi współpracujesz i ich potencjale.
Mocne strony
Mocnych stronach jakie chciałbyś przekuć na szanse.
Słabe strony
Słabych stronach nad którymi chciałbyś pracować.
JAK PRACUJEMY?

Sesje grupowe w siedzibie organizacji - szkolenia, wykłady, warsztaty, coaching grupowy, aktywność grupowa.

Sesje indywidualne - konsultacje psychologiczne, coaching 1:1, konsultacje dietetyczne, ocena stanu zdrowia, prozdrowotny trening personalny.

TWOJE KORZYŚCI
Poprawa zdrowia fizycznego, psychicznego, dobrostanu życia
Poprawa stanu zdrowia Twoich pracowników poprzez celowana dieto-terapie i aktywność fizyczna i konsultacje psychologiczne. Większa energia i motywacja do pracy, witalność odporność. Mniejsza frustracja i większa chęć do podejmowania wyzwań. Łatwiejszy powrót do pracy po przerwie macierzyńskiej.
Wzrost efektywności organizacji
Mniejsza liczba L4, większa efektywność a tym samym wzrost wyników finansowych, lepsza komunikacja, brak konfliktów w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów; organizacja typu EMPLOYER BRANDING. Samoświadomość zawodowa, reale wyznaczanie celów, rozwój kompetencji w świadomym kierunku.
Do tej pory zaufali nam: