Czym jest Mood?

MOOD to wieloaspektowa i wielotorowa praca psychologiczna, pozwalająca na odnalezienie emocjonalnej przyczyny choroby i trwałą poprawę samopoczucia psychicznego. To także droga do uzyskania szczęścia, zdrowia, równowagi emocjonalnej i dobrej jakości życia. Korelaty psychiczne takie jak stres, emocje, wczesne traumy, przesadna kontrola, zaniżone poczucie wartości czy toksyczne relacje wywierają decydujący wpływ na stan zdrowia. I na odwrót. Choroba wpływa na dobrostan psychiczny gdyż powoduje lęk, który życiu nie sprzyja. Zadbanie o aspekty zdrowia psychicznego jest dla nas fundamentalne. Przede wszystkim pozwala zrozumieć przyczynę i trwale zmienić zachowanie. Praca psychologiczna w chorobach dietozależnych i otyłości wymaga specyficznego podejścia i zwrócenia uwagi na szeroki i głęboki kontekst. Ale to praca, która zdecydowanie się opłaci i droga, którą warto pójść.

W ramach MOOD dbamy o:
  • EMOCJONALNE POWODY CHOROBY – wspólnie szukamy emocjonalnych powodów choroby, pomagamy zrozumieć przyczynę i uwolnić się od chorobotwórczych – trudnych emocji.
  • Psychologia zdrowia w chorobach cywilizacyjnych – prowadzimy specjalistyczne  konsultacje psychologiczne w chorobach autoimmunologicznych i towarzyszących im problemom psychicznym jak: depresja, obniżony nastrój, przesadna kontrola, nieadaptacyjne radzenie sobie ze stresem, stany lękowe i wszelkie inne reakcje z ciała etc.
  • Opieka psychologiczna dla pacjentów odchudzających się – specjalizujemy się w prowadzeniu terapii dla pacjentów z nadwagą, otyłością, pacjentów bariatrycznych.
  • Zaburzenia odżywiania – pomagamy we wszelakich zaburzeniach jedzenia i regulowaniu emocji poprzez jedzenie.
  • Ciąża, karmienie – pracujemy w zakresie problemów z poczęciem dziecka, z kobietami po poronieniach, w połogu etc.
  • Kobieta w kryzysie – kompleksowo prowadzimy kobiety w kryzysach życiowych, zdrowotnych i egzystencjalnych.
  • Psychodietetyka – prowadzimy konsultacje psychologiczne i psychodietetyczne w zakresie motywacji, ustanawiania i wytrwania w realizacji celów zdrowotnych.
  • Dzieci – pracujemy w zakresie kondycji psychicznej i regulacji zachowania z dziećmi i nastolatkami.
MOOD – pomogę Ci w:
Stres
Redukcji stresu i napięcia, nerwów i skrajnych emocji, w odnalezieniu Twoich sposobów relaksacji i odpoczynku.
Poczucie własnej wartości
W budowie stabilnego poczucia własnej wartości, w odzyskaniu wiary we własne siły i możliwości, w odkryciu Twoich mocnych i słabszych stron.
Motywacja
W długotrwałym utrzymaniu motywacji dla wszelkich zachowań zdrowotnych, w odzyskaniu wiary we własne siły i możliwości, w rozpoznawaniu emocji, które towarzyszą jedzeniu.
Asertywność
W umiejętności komunikacji bez przemocy, w odnalezieniu własnych granic, w budowaniu empatycznej asertywności i dbaniu o innych.
Przyczyny choroby
W odnalezieniu emocjonalnej przyczyny choroby, w rozwiązaniu konfliktów powodujących chorobę.
Emocje
W uwolnieniu trudnych emocji, czyli odzyskaniu psychologicznej siły od realizacji wszelkich marzeń.